Whistleblowing

SYSTÉM PRE OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Informácie k podaniu oznámenia a ochrane oznamovateľov / povinnostiam TSR Slovakia, s.r.o.