Spracovanie osobných údajov

Informační memorandum pro obchodní partnery, kontaktní osoby, osoby, od kterých se vykupuje odpad

Dokument sumarizuje zásady a účel spracovania, podmienky zdieľanie, zabezpečenia a dobu uchovávania osobných údajov uvedených subjektov, rovnako ako ich práva v tejto oblasti.

Informačné memorandum k stiahnutiu

Zásady ochrany osobných údajov / Information on the processing of personal data

Dokument sumarizuje informácie na spracovanie osobných údajov v súvislosti s plnením zákonných povinností pri zbere, výkupe a spracovanie odpadov.

Informácie o spracovaní osobných údajov

Information on the processing of personal data_download

Informačné memorandum pre uchádzačov o zamestnanie

Dokument sumarizuje zásady a účel spracovania, podmienky zdieľanie, zabezpečenia a dobu uchovávania osobných údajov uchádzačov o zamestnanie počas výberových konaní a po ich skončení, rovnako ako ich práva týkajúce sa spracovania osobných údajov.

Informačném memorandum k stiahnutiu uchádzači

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania s uchádzačmi o zamestnanie

Udelený súhlas oprávňuje spoločnosť TSR za definovaných podmienok nakladať s údajmi uchádzačov o zamestnanie v priebehu výberového konania a po jeho ukončení.

Súhlas uchádzača k stiahnutiu