Registrácia nového zákazníka

Registrácia nového zákazníka / New Customer Registration

 

Registračný formulár k stiahnutiu

Po vyplnení a potvrdení odovzdajte formulár svojmu TSR obchodnému partnerovi.

 

New Customer Registration Form_download

After completing and confirming, hand over the form to your TSR partner.