Certifikácie a členstvá

Certifikácie

EN ISO 9001 Systém riadenia kvality

TSR si pri zvoze, evidencií, úprave a dodávke železa a farebných kovov stanovila za cieľ najlepšiu možnú realizáciu kvalitatívnych požiadaviek svojich zákazníkov. Dodržovanie stanovených štandardov je pravidelne preverované na základe zásad medzinárodnej normy.

slovenské verzie

anglické verzie

 

 

Členství

BIR Bureau of International Recycling

Zastúpenie prostredníctvom materskej spoločnosti TSR Recycling GmbH & CO. KG. Medzinárodná organizácia založená v roku 1948, ktorá je informačnou
a kontaktnou platformou pre 760 súkromných spoločností a 36 národných asociácií pôsobiacich v oblasti recyklácie.
www.bir.org

BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft

Zastúpenie prostredníctvom koncernu REMONDIS. Spolok združuje na 1800 spoločností z vodohospodárskej a energetickej oblasti.
www.bdew.de