Súhlasy na prevádzkovanie zariadenia

Súhlasy na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov / Rozhodnutia:

1/ TSR Bratislava

2/ TSR Poprad

3/ TSR Bytča

Súhlas na zhodnocovanie odpadov činnosťou R12:

Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov 2023

Rozhodnutia zber