K stiahnutiu

Súhlasy na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov:

  1. Prevádzka Istrochem
  2. Prevádzka Poprad
  3. Prevádzka Bytča

Rôzne:

  1. Vypis z OR

TSR prezentačné materiály

  1. TSR Slovakia – firemná prezentácia