Spracovanie kovového odpadu

600 t spracovaného kovového odpadu za 1 deň

Najvýznamnejšou oblasťou našej činnosti je výkup kovového odpadu a jeho následné spracovanie. Naša spoločnosť zabezpečuje výkup železa prostredníctvom 3 prevádzok na Slovensku.

Moderné agregáty

pre efektívne spracovanie

Prevádzky s vlečkou

pre priamu expedíciu

Spracovanie odpadu

v požadovaných druhoch a kvalite

Šetrnosť

voči životnému prostrediu

Výkupom kovového odpadu však celý proces recyklácie nekončí. Aby sme z vykupeného materiálu mohli získať cenné železné a neželezné kovy, musíme podľa nášho know-how nasadiť tiež špecializované stroje. Výsledkom sú recyklovateľné druhotné suroviny, ktoré sú svojou kvalitou porovnateľné s primárnymi nerastnými surovinami, jednoznačne však vedú v šetrnosti voči životnému prostrediu.

V porovnaní s využitím primárnych zdrojov predstavuje recyklácia kovového odpadu značnú úsporu energie: 95% u hliníka, 85 % u medi a 74 % pri opakovanom spracovaní ocele.

Zdroj: Bureau of International Recycling

Naše zariadenie pre spracovanie kovového odpadu:

  • 3 hydraulické nožnice
  • 4 hydraulické lisy

Naše zariadenie pre manipuláciu:

  • 8 bagrov
  • 21 nákladných áut
  • 370 kontajnerov
Nezáväzná objednávka

Radi Vám na základe bližších informácií a podkladov pripravíme ponuku na mieru.

Prejsť ku kontaktnému formuláru