ÚvodNaše službySlužby pre priemyselné a spracovateľské podniky

Služby pre priemyselné a spracovateľské podniky

Priemyselným podnikom ponúkame nielen nákup, odvoz a likvidáciu kovového odpadu, kontajnery na kovový odpad, ale aj environmentálne poradenstvo.

Sme dôležitým partnerom priemyselných výrobných prevádzok, ponúkame komplexné riešenie na kľúč pre podniky, v ktorých vzniká počas výrobného procesu kovový odpad. Naše služby zahŕňajú nakladanie s kovovým odpadom priamo na mieste jeho vzniku, poskytnutie zariadení na jeho zber, skladovanie a prepravu šrotu až do miesta predaja. Pre každého zákazníka pripravíme riešenie na mieru tak, aby presne vyhovovalo jeho požiadavkám a možnostiam.

Našim dodávateľom kovového šrotu ponúkame profesionálne a konkurencieschopné recyklovanie odpadového materiálu. Našim klientom ponúkame širokú škálu kontajnerov, ktoré sú vhodné na ukladanie mnohých druhov železných aj neželezných kovov. Kontajnery zabezpečujú bezpečné a neškodné uloženie kovového odpadu a poskytujú dostatočnú kapacitu skladovania na optimálny tok materiálu a neprerušované kľúčové výrobné procesy.

Moderný vozový park spoločnosti TSR tvorí množstvo nákladných automobilov, ktoré zabezpečujú spoľahlivý odvoz šrotu z akéhokoľvek miesta v celej republike. Prepravujeme nielen kovový odpad, ktorý je umiestnený v kontajneroch, ale zabezpečujeme tiež nakládku šrotu priamo na mieste. Naším krédom je flexibilný a zodpovedný prístup k aktuálnym potrebám našich klientov.

TSR Slovakia s.r.o.
Röntgenova 28
851 01 Bratislava
Slovensko

Tel:
Email:
+421 232 113 880
info@tsr.sk
 
 
vyrobila Omega Design