ÚvodNaše službyOceliarsky servis

Kompletný servis pre oceliarsky priemysel 

Kompletný oceliarsky servis zahŕňa služby, ktoré sa týkajú manipulácie so šrotom, triedenia, separácie troskového odpadu, čistenia vagónov a čistiacich prác v hale oceliarne a valcovne či búrania výmuroviek zlievarenských paniev a pecí.

Prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti Steelage Slovakia s.r.o. sme schopní ponúknuť oceliarňam nasledujúce služby: 

  • manipuláciu so šrotom podľa potrieb oceliarne
  • manipuláciu s oceliarenskou troskou
  • triedenie a separáciu oceliarenskej trosky
  • čistenie vagónov
  • čistenie areálu oceliarní, čistiace práce v hale oceliarne a vo valcovni
  • búranie výmuroviek zlievarenských paniev a pecí
  • vývoz odpadu na skládku odpadov


Steelage Slovakia s.r.o.
Röntgenova 28
851 01 Bratislava
Slovensko

Tel:
Fax:
Email:
+421 263 811 676
+421 263 838 032
info@steelage.eu
 
 
vyrobila Omega Design