ÚvodO násVlastný technický servis

Technický servis

O naše stroje a ostatné technické vybavenie sa celoročne stará technický servis našej sesterskej spoločnosti TSR Czech Republic!

V roku 2010 založila naša sesterská spoločnosť TSR Czech Republic oddelenie technického servisu. Ide o tím odborníkov, ktorý je schopný celoročne zabezpečiť veľkú časť opráv, pravidelné revízie a potrebnú údržbu vo všetkých našich prevádzkach v Českej republike aj na Slovensku. Technický servis sídli aj so všetkou potrebnou technikou v Hradci Králové (Česká republika) a je schopný kedykoľvek vyriešiť akúkoľvek požiadavku niektorej z viac ako 40 prevádzok TSR Czech Republic aj TSR Slovakia.

Medzi hlavné úlohy technického servisu patrí údržba strojov, a tým aj opravy všetkých súčastí lisov a nožníc na spracovanie kovového odpadu, manipulačnej techniky, žeriavov a drapákov, údržba kontajnerov a žeriavových dráh a uskutočňovanie preventívnych prehliadok. Ďalej je technický servis odbornou podporou pri plánovaní a realizácii veľkých projektov, ako napríklad rekonštrukcia a modernizácia šrotoviska či inštalácia nového zariadenia.

TSR Slovakia s.r.o.
Röntgenova 28
851 01 Bratislava
Slovensko

Tel:
Email:
+421 232 113 880
info@tsr.sk
 
 
vyrobila Omega Design