ÚvodKontaktTSR Czech Republic s.r.o.

TSR Czech Republic s.r.o.

Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8
Česká republika
Tel:  +420 296 579 431
Fax: +420 296 579 433
Email: info@tsrcr.cz
www.tsrcr.cz

IČO: 40614875
DIČ: CZ40614875

Výpis z obchodného registra


Sekretariát vedenia spoločnosti: Petra Kratochvílová
Tel: +420 296 579 431
Fax: +420 296 579 433
p.kratochvilova@tsrcr.cz
Obchodné oddelenie farebné kovy: Martina Šestáková
Tel: +420 296 579 452
Fax: +420 296 579 432
m.sestakova@tsrcr.cz
Monika Šťastná
Tel: +420 296 579 446
Fax: +420 296 579 432
m.stastna@tsrcr.cz
Obchodné oddelenie železné kovy: Lucie Křepenská
Tel: +420 296 579 461
Fax: +420 296 579 422
l.krepenska@tsrcr.cz
Kateřina Trešlová
Tel: +420 296 579 461
Fax: +420 296 579 422
k.treslova@tsrcr.cz
Personálne oddelenie: Dita Lücková
Tel: +420 296 579 448
Fax: +420 296 579 433
d.lueckova@tsrcr.cz
Erika Kovářová
Tel: +420 296 579 451
Fax: +420 296 579 433
e.kovarova@tsrcr.cz
Marketing: Veronika Hanzlíčková
Tel: +420 296 579 431
Fax: +420 296 579 433
v.hanzlickova@tsrcr.cz
 
 
vyrobila Omega Design