ÚvodO násOchrana životného prostredia

Spracovanie šrotu je ochrana životného prostredia v praxi!

Spracovanie kovového odpadu – či už železa, hliníka, medi alebo iných kovov – šetrí vzácne primárne zdroje. Množstvo energie, spotrebované pri tavení šrotu, je až o 60 % nižšie ako pri využití primárnych zdrojov (napr. železnej rudy). Kovový odpad je aj prvotnou surovinou, aj zdrojom energie. 

Recyklácia kovového odpadu nie je len obyčajná práca. Je to úloha pre vyškolených odborníkov s vysokou kvalifikáciou a s citom pre zodpovednosť. Recykláciu by teda mal vykonávať a zabezpečovať kompetentný poskytovateľ recyklačných služieb. TSR ponúka najkvalitnejšie služby, pretože práca zodpovedá najvyšším ekologickým normám. Jednotné štandardy kvality neustále certifikujú nezávislé orgány. 

Interné vzdelávanie, kontrola a stále prispôsobovanie sa zmenám právnych podmienok je v TSR samozrejmosťou. Veľká časť investícií TSR smeruje k zabezpečeniu ochrany životného prostredia pri spracovaní kovového odpadu. Používaním najmodernejšieho vybavenia a technológií udáva TSR celému odvetviu smer k vyššej úrovni práce. Naša činnosť a poskytované služby zodpovedajú najvyšším požiadavkám na ochranu životného prostredia.

TSR Slovakia s.r.o.
Röntgenova 28
851 01 Bratislava
Slovensko

Tel:
Email:
+421 232 113 880
info@tsr.sk
 
 
vyrobila Omega Design