ÚvodAktualitySme certifikovaní!

Sme certifikovaní!

02. 04. 2014

Po ročnej príprave sa nám v uplynulom mesiaci podarilo úspešne absolvovať certifikačný audit.

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia v marci 2014 preverila činnosti a postupy TSR Slovakia, s.r.o.. V rámci auditu sme úspešne preukázali, že spĺňame požiadavky noriem a teda sme implementovali v plnom rozsahu Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 a Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001.

Systémy sme zaviedli na všetkých prevádzkach našej spoločnosti v oblasti obchodovania so železnými a farebnými kovmi, spracovania a zhodnocovania kovového šrotu a farebných kovov, logistických služieb, demolácií, likvidácie nie nebezpečného odpadu a služieb pre oceliarsky priemysel. Zároveň sme splnili aj požiadavky Nariadení Komisie EÚ č. 715/2013 v oblasti pre zhodnocovanie medeného šrotu a č. 333/2011 v oblasti pre zhodnocovanie hliníkového šrotu, železného a oceľového šrotu. 

Certifikáty na stiahnutie nájdete tu.

TSR Slovakia s.r.o.
Röntgenova 28
851 01 Bratislava
Slovensko

Tel:
Email:
+421 232 113 880
info@tsr.sk
 
 
vyrobila Omega Design